Valide Sultanlar

Padişahların annelerine mehd – i ulya veya valide sultan denilirdi (1). Birinci tabir daha eski olup diğer bazı şark devletlerinde de kullanılmıştır(2) ; valide sultan tabiri ise rivayete göre ilk defa Üçüncü Murat tarafından validesine verilmiş ve sonra umumileşmiştir (3). Herhangi bir Osmanlı hükümdarı vefat ettiği zaman zevceleriyle validesi ve kızları olan sultanlar, Topkapı Sarayından çıkarılarak Eski Saraya nakledilirler ve yeni hükümdarın validesi hayatta ise o da Üçüncü Murat zamanından beri kanun hükmüne gelen saraya mahsus teşrifat (4) ve merasimle Eski Saraydan alınarak Yeni Saraya naklolunur ve saray kapısından içeri girince oğlu tarafından karşılanırdı. Valide alayı ismi verilen bu merasim şöyle... ...


Kaynak : bagimsizrehberler.blogcu.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !